Mersin Üniversitesi Rektör Danışmanı Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade’nin koordinatörlüğünü üstlendiği “Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar“ AB projesi kapsamında Mersin İli Akdeniz Belediyesi ile Selanik-Delta Belediyesi arasında Yunanistan’da 10 Mart’ta protokol imzalandı.

Yunanistan’ın Selanik Kenti’nde bulunan Delta Belediye binasında, Delta Belediye Başkanı Giannis Loannidis ile ‘Avrupa Birliği (AB) Kent Eşleştirme Programı’ kapsamında hazırlanan “Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesi Protokolü” nü imzalandı. İmza törenine, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, Başkan yardımcısı Mustafa Kutlu ile Mersin Üniversitesi’nden Proje Koordinatörü Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade ve proje ekibinden Prof. Dr. Göknil Nur Koçak, Öğr. Gör Mesut Salih Uzman ayrıca Delta Belediyesinin yetkilileri katıldı.

Mersin Üniversitesi koordinatörlüğünde Akdeniz ve Delta belediyeleri arasında kentsel yeşil alanlar konusunda iyi uygulamalar kapsamında çalıştaylar  düzenlenecek, her iki belediye tarafından seçilen kamusal yeşil alanlarda pilot sosyal inovasyon yeşil alanlar gerçekleştirilecektir. Ayrıca kentsel yeşil alanlar ve orman alanları temaları çerçevesinde karşılıklı çalışma ziyaretler düzenlenerek bu alanlara yönelik iyi uygulamalar paylaşılacaktır.

Proje Koordinatörü Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade imzalanan bu protokolün amaçlarının: “ Vatandaşların sosyal içermesinin desteklenmesi, insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisinin anlaşılmasını teşvik etmek, kentsel yeşil alanlar, kentsel ekosistem ve biyolojik çeşitlilik ile ilgili araştırmalar yapmak, kentsel yeşil alanları, kentsel ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği korumak için yasal değişiklikler önermek ve benzer hedeflere sahip kuruluş ve devlet kurumlarıyla işbirliği yapmak olduğunu söyledi.