Mersin Büyükşehir Belediyesi Personeline Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEÜSEM) Tarafından Verilen Hizmet İçi Eğitimler Devam Ediyor
Merkezimiz ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında hizmet içi eğitimler devam ediyor. MEÜSEM Merkez Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege’nin katılımıyla 13 Eylül Çarşamba Günü Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Mualla Yüceol tarafından “Çocuk İşçiliği Ve Zorla Çalıştırma”, Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erhan Gülcan tarafından “Çocuk İşçiliği Şikayet Mekanizması” konulu eğitimler Üniversitemiz Akdeniz Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Eğitim katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından tamamlandı.