Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEÜSEM), Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Mersin İli Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Cumhuriyet Anaokulu yürütücülüğünde düzenlenen “Fark Yaratmak İçin Keşfet!" projesi açılışı gerçekleşti.

Açılış, MEÜSEM Merkez Müdürü Prof. Dr. Emine Yılmaz Bolat, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutlu Nisa Ünaldı Coral, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Nursel Ata, Üniversitemiz akademisyenleri ve Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda görev yapmakta olan müdür ve müdür yardımcılarının katılımıyla 5 Mart Salı günü Üniversitemiz Yenişehir Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Açılış programında, MEÜSEM Müdürü Prof. Dr. Emine Yılmaz Bolat 2024 Okul Öncesi Eğitim Programının tanıtımını yaparken, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Serdarhan Musa Taşkaya Öğretim Yöntemleri Atölyeleri, Prof. Dr. Mesut Gün Yabancılara Türkçe Öğretim Süreci, MEÜSEM Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Kerim Ünal da Yapay Zeka Araçlarıyla Eğitim Materyalleri Hazırlama konu başlıklı atölyelerin tanıtımlarını gerçekleştirdi.

Öğrencilerin mevcut ve gelecekteki eğitsel gereksinimlerinin farkına varmasını desteklemek, öğrenme profilini keşfetmesine yardımcı olmak ve öğrencilerin eğitsel ihtiyaçlarının gerektireceği bilgi, beceri ve tutumlara yönelik davranışlarını öğrenme profiline uygun yollarla güçlendirmek amacıyla "Fark Yaratmak İçin Keşfet!" adlı proje kapsamında Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapmakta olan öğretmenlere MEÜSEM dersliklerinde 08 Mart-26 Nisan 2024 tarihleri eğitimler verilecek.