Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEÜSEM) bünyesinde “İngilizce Konuşma Kulübü” 13 Mart 2024 Çarşamba günü başladı. “İngilizce Konuşma Kulübü“ Üniversitemiz Öğretim Görevlisi Öğr. Gör. Nesibe Köroğlu Temel tarafından MEÜSEM dersliklerinde 13 Mart-15 Nisan 2024 tarihleri arasında verilecek. Katılım koşulunu sağlayan kursiyerlere e-katılım belgesi düzenlenecek.