Toplu Konu İdaresi (TOKİ) tarafından her ay düzenli olarak çıkarılan Toki Haber Dergisi’nin 2021 Ocak Sayısına, Rektör Danışmanı ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade konuk olarak dergi ekibinin sorularını yanıtladı.

Üniversitemiz ve Sürekli Eğitim Merkezimiz bünyesinde gerçekleştirilen projeler hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Dumanlı Kadızade, Mersin Üniversitesi olarak hayata geçirilen sosyal içerikli projelerle, gelişen ve değişen toplum yapılarıyla ortaya çıkan toplumsal sorun ve ihtiyaçların giderilmesi ve sosyal refahın arttırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Üniversitemiz koordinatörlüğünde; Akdeniz Belediyesi, Yunanistan’ın Selanik kentinden Delta Belediyesi ve ANTIGONE Derneği tarafından yürütülen ‘’Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesi’’ hakkında konuşan Doç. Dr. Dumanlı Kadızade, ‘’Avrupa Birliği katılım sürecinde, ülkemizin kentsel ve yerel düzeydeki idari ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi genel amacını taşıyan programın özel amacı, şehir eşleştirme projeleri aracılığıyla Türkiye ve AB ülkelerindeki yerel idareler arasında AB katılım süreciyle ilgili alanlarda karşılıklı değişimi teşvik etmek için sürdürülebilir yapılar oluşturmak.’’ ifadelerini kullandı.

Üniversitemiz tarafından, Çukurova Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) 2019 yılı uygulanması kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Mersin Çocuk ve Genç Bilim Akademisi projesi ile ilgili de detayları aktaran Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade; ‘’Proje için üniversitemizde Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Merkezimizde yapılacak çalışmalar arasında; toplumun bilimsel bilgiye erişimini artırmak, bilimin, sanatın ve kültürün topluma yayılmasına, bilimsel ve sanatsal araştırma yöntemleriyle erken yaşta tanışan kuşakların yetişmesine katkıda bulunmak, çocuklar ve gençlerde bilim, sanat ve spor eğitimi ve etkinlikleri yoluyla üniversite kültürünün oluşmasını sağlamak, üniversitenin çocuklarla çalışmalar yaparak toplumla ilgili sorumluluklarını yerine getirmesine ve toplumla daha içi içe olmasına yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler yürütmek yer alıyor.’’ dedi.

İnovasyon, sosyal inovasyon ve akıllı şehirler gibi konuların da ele alındığı röportaj tamamına aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

Toki Haber Dergisi - Ocak 2021 Sayısı

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü