Etkinlik Adı : SPSS Kursu 1

Etkinlik Amacı : Araştırmalarda SPSS kullanımında temel bilginin sağlanması

Etkinlik Konusu : Araştırmalarda SPSS kullanımı temel düzey eğitimi

Etkinlik İçeriği : Veri türleri Ölçme ve Ölçek Düzeyleri Hipotez Oluşturma / Hipoteze Uygun Test Belirleme SPSS programının yapısı Tanımlayıcı İstatistikler Çapraz Tablolar ve Ki-Kare Testleri Tek örneklem t-testi Bağımsız Örneklem t-testi Bağımlı Örneklem t-testi Varyans analizi (ANOVA) İlişki Analizi (Korelasyon Analizi) Etki Analizi (Regresyon Analizi) Normallik Testi Güvenilirlik Analizi

Kazanımları : SPSS temel düzeyde kullanır ve veri analiz eder

İstenilen Donanımlar(Varsa) : Bilgisayar SPSS 20.0 yazılımı

Ön Koşul(Varsa) : Temel düzey matematik bilgisi

Hedef Kitlesi : Akademisyenler, araştırmacılar, öğretmenler ve öğrenciler

  Kurs Fiyatı: 250
  Süre: 24 Saat
  Başlama Tarihi : 29 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi : 15 Aralık 2021
  Yer : ONLINE Uzaktan Eğitim