Etkinlik Amacı : Sağlık bilimlerinde gözlemsel ve deneysel çalışma sonuçlarının geçerliliği ve güvenilirliğini etkileyen faktörlerle baş etme yöntemlerinin anlaşılması.

Etkinlik Konusu : Sağlık bilimlerinde PICO modeli kullanarak araştırma tasarlama, araştırma sorusuna uygun tasarım seçimi, araştırma tasarımına uygun örneklem seçimi ve örneklem sayısının uygulamalı olarak belirlenmesi.

Etkinlik İçeriği : 1. Gözlemsel ve deneysel çalışma tasarımları 2. Araştırma tasarımında hata kaynakları ve baş etme yöntemleri 3. Kılavuz seçimi 4. PICO(S/T) modeli ile araştırma sorusu yazımı 5. Araştırma sorusu-Hipotez ilişkisi kurma 6. Örneklem seçiminde homojenlik ön koşulunun çalışma sonuçlarına etkisi 7. Randomizasyon şeması oluşturma (Uygulamalı) 8. Güç analizi (Uygulamalı)

Kazanımları : Katılımcılar bu eğitim sonunda, kendi araştırmaları için uygun tasarımı seçebilir, araştırma sorusu yazabilir, hipotez geliştirebilir, araştırma tasarımına uygun kılavuzu kullanması gerektiğini bilir, hasta/sağlıklı veya deney/kontrol grubu seçiminde dikkat etmesi gereken unsurları bilir, randomizasyon şeması hazırlayabilir, örneklem genişliği hesaplayabilir.

İstenilen Donanımlar(Varsa) : G*Power paket programı yüklemeye uygun bilgisayar

Ön Koşul(Varsa) : G*Power paket programı eğitim öncesinde yüklenmiş olmalı

  Kurs Fiyatı: 300
  Süre: 5 Saat
  Başlama Tarihi : 22 Ocak 2022
  Bitiş Tarihi :
  Yer : ONLINE Uzaktan Eğitim