Etkinlik Amacı : Öğrencilerin yüksek gerilimlerin üretilip, iletiilmesi ve yüksek gerilim tesislerinin kurulup işletilmeleri konusunda bilgi sahibi olmaları ve yüksek gerilimin tehlikelerinden kişinin ve işletmenin korunmasına yönelik alınacak tedbirleri öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Etkinlik Konusu : Yüksek gerilim altında çalışan işletmelerde kullanılacak ekipmanların boyutlandırılması

Etkinlik İçeriği : 1.Aşırı gerilimler.Statik Elektrik alanı 2.Temel elektrot sistemleri 3.Delinme olayı 4.Düzlemsel,küresel ve silindirsel elektrot sistemlerinde elektrik alanı ve potansiyel hesabı 5. Maksimum elektrik alanının hesabı 6.Tabakalı elektrot sistemler 7.sınır yüzeylerde kırılma 8.Düzgün zorlanmalı kablo ve kondansatörlü geçit izolatörleri 9.Gaz sıvı ve katılarda boşalma olayları 10.İyonizasyon.Boşalma teorileri 11 . Sınav

Kazanımları : Yüksek gerilimin üretimi ve iletimini açıklayabilir.Yüksekgerilim tesislerinin kurulup işletilmesi konusunu tanımlayabilir Yüksek gerilim malzemelerini tanır ve optimal biçimde boyutlandırır Aşırı gerilimlere karşı alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi olur Zorlanmaya maruz kalan sistemleri inceler. Katı sıvı ve gazlarda boşalma olayları hakkında yorum yapabilir

İstenilen Donanımlar(Varsa) : Kişisel dizüstü bilgisayar

Ön Koşul(Varsa) : Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu veya son sınıf öğrencisi,sanayi ve işletmelerde çalışan Elektrik ve Elektronik mühendisleri

Gerçekleştirilmesi İstenen Tarih/Tarihler : 15/02/2022    20/05/2022

Gerçekleştirilmesi İstenen Gün-Saat/Günler-Saatler : 19:00 - 20:00 Çarşamba 17:00 - 19:00 Perşembe 17:00 - 18:00

Toplam Süresi : 14 hafta Hafta 56 Saat Saat

Hedef Kitlesi : Mezun , sanayi ve işletmelerde çalışan Elektrik ve Elektronik mühendisleri

  Kurs Fiyatı: 1350
  Süre: 56 Saat
  Başlama Tarihi : 15 Şubat 2022
  Bitiş Tarihi : 20 Mayıs 2022
  Yer : ONLINE Uzaktan Eğitim