Etkinlik Türü : Kişisel Gelişim

Etkinlik Adı : SPSS Kursu 1

Etkinlik Amacı : Araştırmalarda SPSS kullanımında temel bilginin sağlanması

Etkinlik Konusu : Araştırmalarda SPSS kullanımı temel düzey eğitimi

Etkinlik İçeriği : Veri türleri Ölçme ve Ölçek Düzeyleri Hipotez Oluşturma / Hipoteze Uygun Test Belirleme SPSS programının yapısı Tanımlayıcı İstatistikler Çapraz Tablolar ve Ki-Kare Testleri Tek örneklem t-testi Bağımsız Örneklem t-testi Bağımlı Örneklem t-testi İlişki Analizi (Korelasyon Analizi) Etki Analizi (Regresyon Analizi) Normallik Testi Güvenilirlik Analizi

Kazanımları : SPSS temel düzeyde kullanır ve veri analiz eder

İstenilen Donanımlar(Varsa) : Bilgisayar SPSS 20.0 yazılımı

Ön Koşul(Varsa) : Temel düzey matematik bilgisi

Gerçekleştirilmesi İstenen Tarih/Tarihler : 21/03/2022    30.03.2022

Gerçekleştirilmesi İstenen Gün-Saat/Günler-Saatler : Pazartesi 18.00 - 21.00 Çarşamba 18.00 - 21.00

Toplam Süresi :12 Saat

Hedef Kitlesi : Akademisyenler, araştırmacılar, öğretmenler ve öğrenciler

 

  Kurs Fiyatı: 350
  Süre: 12 Saat
  Başlama Tarihi : 21 Mart 2022
  Bitiş Tarihi : 30 Mart 2022
  Yer : ONLINE Uzaktan Eğitim