Etkinlik Amacı : Araştırmalarda SPSS Kullanımında Temel Bilginin Sağlanması

Etkinlik Konusu : Araştırmalarda SPSS ile Parametrik Olmayan Testlerin Eğitimi

Etkinlik İçeriği : Varyans analizi (ANOVA) Kovaryans Analizi (ANCOVA) Normal Dağılım Testleri Parametrik Olmayan Testler -İşaret Testi -Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi -McNemar Testi -Mann-Whitney U Testi -Kruskal Wallis Testi -Friedman Testi -Spearman Korelasyonu

Kazanımları : Varyans analizleri, normal dağılım testi ve parametrik olmayan testler

İstenilen Donanımlar(Varsa) : Bilgisayar SPSS yazılımı

Ön Koşul(Varsa) : Temel düzey matematik bilgisi

Gerçekleştirilmesi İstenen Tarih/Tarihler : 11/04/2022    20/04/2022

Gerçekleştirilmesi İstenen Gün-Saat/Günler-Saatler : Pazartesi 19:00 - 21;00 Çarşamba 19:00 - 21:00

Toplam Süresi : 2 Hafta 4 Gün 12 Saat

Hedef Kitlesi : Akademisyenler, araştırmacılar, öğretmenler ve öğrenciler

Gerçekleştirileceği Yer : online

 

 

  Kurs Fiyatı: 450
  Süre: 12 Saat
  Başlama Tarihi : 11 Nisan 2022
  Bitiş Tarihi : 20 Nisan 2022
  Yer : Online Uzaktan Eğitim