Etkinlik Amacı : Sosyal bilimler alanındaki lisansüstü öğrencilerin tezlerinin uygulama bölümünde kullanabilecekleri temel SPSS analizlerini yapıp bu analiz sonuçlarını yorumlayabilmelerini sağlamak.

Etkinlik Konusu : Temel İstatistiki Bilgiler, Anket Oluşturma, SPSS Analizleri, Analiz Sonuçlarını Yorumlama

Etkinlik İçeriği : Temel kavramların tanımı (Bilim, İstatistik, Yasa, Hipotez, Tez, Varsayım, Veri, Ölçek, Araştırma Türleri, Ana kütle, Örneklem) Ölçek ve anket ayrımı. Doğru anket formu oluşturma. Faktör analizi ve normal dağılım analizi Bağımlı t testi, bağımsız t testi ve güvenilirlik analizi Korelasyon analizi ve regresyon analizi ANOVA ve kümeleme analizi

Kazanımları : Etkinlik sonucunda katılımcılar lisansüstü tezlerinin uygulama bölümünü minimum danışman desteği ile tek başlarına yapabilecek duruma gelecektir.

İstenilen Donanımlar(Varsa) : Yok

Ön Koşul(Varsa) : Lisansüstü öğrenci olmak

Gerçekleştirilmesi İstenen Tarih/Tarihler : 08/10/2022    12/11/2022

Gerçekleştirilmesi İstenen Gün-Saat/Günler-Saatler : Cumartesi 11:00 - 12:30

Toplam Süresi : 6 hafta Hafta Toplam 9 saat Saat

Hedef Kitlesi : Lisansüstü öğrenciler

Yararlanılması İstenilen Kişi Sayısı : En Az 20 Kişi / En Fazla 100 Kişi

Gerçekleştirileceği Yer : Google Meet ya da Zoom

Ücret : 400 TL

İstenilen Belge : Katılım Belgesi

  Kurs Fiyatı: 400
  Süre: 9 Saat Saat
  Başlama Tarihi : 08 Ekim 2022
  Bitiş Tarihi : 12 Kasım 2022
  Yer : Online