Etkinlik Amacı : Kamu Kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Örgütleri ve İşletmelerde profesyonel yöneticilerin rol alması, verimliliği ve motivasyonu doğrudan etkilemektedir. Yönetici konumunda çalışan bireylerin yöneticiliğin getirdiği kişisel ve mesleki becerilerle donatılması önem taşımaktadır. Programın amacı, katılımcıların insan kaynakları yönetimi başta olmak üzere statejik yönetim konularında bilinçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan yöneticilik/liderlik özellikleri ile inovasyon yeteneklerinin katılımcılara kazandırılmasıdır. Üniversitemizin misyonu ve vizyonu çerçevesinde sosyal paydaşlarına yönelik temel yöneticilik ve liderlik becerilerinin kazandırılması sayesinde toplumsal fayda yaratacağı öngörülmektedir.

Etkinlik Konusu : Yöneticilerin ve yönetici adaylarının kişisel ve mesleki açıdan donanımlı hale getirilmesine yönelik Profesyonel Yönetici Geliştirme Eğitimi'dir.

Etkinlik İçeriği : Yönetimin Temelleri, İnsan Kaynakları Uygulamaları, Yöneticilik ve Liderlik, Stratejik Yönetimde Güncel Konular, Örgütsel Davranış Yaklaşımları, Maddi Olmayan Sermaye Özellikleri, İnovasyon Yetenekleri, Kişisel ve Kurumsal İmaj Yönetimi, Finansal Okuryazarlık, Etkin Sosyal Medya Kullanımı, İmaj Yönetimi

Kazanımları : Eğitim sonunda katılımcıların temel yönetim becerilerini edinmeleri ve örgütsel davranış kavramlarına ilişkin bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

İstenilen Donanımlar(Varsa) : Eğitim Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

  Kurs Fiyatı: 500
  Süre: Teorik36 Saat +Uygulama Saat
  Başlama Tarihi : 08 Haziran 2023
  Bitiş Tarihi : 25 Temmuz 2023
  Yer : Online /Çevrimiçi