ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE YAZMA

Etkinlik Amacı : Bu derste düşünmenin insanın insan oluşuyla birlikte başlaması, toplumsal gelişime koşut olarak ‘kendiliğinden’likten kurtulup belli bir amacı gerçekleştirmek üzere sistemli bir düşünmeye yönelmesi ve giderek düşüncelerini belirli yazma kuralları çerçevesinde yazılı olarak anlatması üzerinde durulacaktır.

Etkinlik Konusu :

Etkinlik İçeriği : A- ELEŞTİREL DÜŞÜNME 1. İnsan, Düşünme ve Dil 1.1. Bağımlı Düşünme 1.2. Bağımsız Düşünme 3. Eleştirel Düşünme 2. İnsan ve Eleştirel Düşünme 3.1. Eleştirel Düşünmenin Özellikleri 3.1.1. Eleştirel Düşünme çizgisel Değildir 3.1.2. Eleştirel Düşünme Çok Yönlüdür 3.1.3. Eleştirel Düşünme Yorumlama ve Değerlendirmeyi Koşul Olarak Koyar 3.1.4. Eleştirel Düşünme Özgün Olmayı Gerektirir 3.1.5. Eleştirel Düşünme Kuşku Duymanın Öğelerini İçerir 3.1.6. Eleştirel Düşünme Öğretilebilir 4. Eleştirel Düşünmenin Gerekliliği B- YAZILI ANLATIM 1. Sözlü Gelenekten Yazılı Geleneğe 2. Sümer Tabletleri (Muazzez İlmiye Çığ) 3. Matbaa ve Yazma Kurallarının Gerekliliği 1. Yazma ve Yazım Kuralları 2. Paragraf 3. Paragraflar arası geçiş 4. Yazıda Bakış Açısı ve Eleştirel Bakış 5. Yazılı Anlatım Biçimleri (Açıklayıcı, betimleyici, öyküleyici, tartışmacı anlatım) 6. İyi Yazı Yazmanın İlkeleri: Gözlem, Okuma ve Düşünme C- YAZMANIN AŞAMALARI 1. Konu Seçimi 2. Konuyu Sınırlandırma 3. Konunun Amacını Saptama 4. Bakış Açısını Destekleyen Düşünceleri Bulma 5. Düşünceleri Sıralama (Yazıyı Bölümleme) 6. Düşünce Düzenine ve İstenilen Anlatım Tekniklerine Göre Yazma 7. Yazıyı Dinlendirme 8. Yanlışları ve Eksikleri Giderme 9. Yazıya Son Biçimini Verme D- YAZILI ANLATIM TÜRLERİ 1. Sanatsal Yazılar a. Şiir b. Öykü c. Roman d. Mektup e. Deneme 2. Nesnel Yazılar a. Rapor b. Haber c. Tutanak d. Makale

Kazanımları : Öğrenci bu dersin sonunda, yazmada eleştirel düşünme ve yazma becerilerini geliştirir.

  Kurs Fiyatı: 100
  Süre: 4 Saat
  Başlama Tarihi : 25 Nisan 2023
  Bitiş Tarihi : 27 NİSAN 2023
  Yer : MEÜSEM DERSLİKLERİ