Etkinlik Amacı : Araştırmalarda SPSS kullanımında temel bilginin sağlanması

Etkinlik Konusu : Araştırmalarda SPSS kullanımı temel düzey eğitimi

Etkinlik İçeriği : Veri türleri Ölçme ve Ölçek Düzeyleri Hipotez Oluşturma / Hipoteze Uygun Test Belirleme SPSS programının yapısı Tanımlayıcı İstatistikler Çapraz Tablolar ve Ki-Kare Testleri Tek örneklem t-testi Bağımsız Örneklem t-testi Bağımlı Örneklem t-testi İlişki Analizi (Korelasyon Analizi) Etki Analizi (Regresyon Analizi) Normallik Testi Güvenilirlik Analizi

Kazanımları : SPSS temel düzeyde kullanır ve veri analiz eder

İstenilen Donanımlar(Varsa) : Bilgisayar SPSS 20.0 yazılım

  Kurs Fiyatı: 400
  Süre: 4 Saat
  Başlama Tarihi : 05 Haziran 2023
  Bitiş Tarihi : 06 Haziran 2023
  Yer : ONLİNE/ÇEVRİMİÇİ