Etkinlik Adı : Ekonomi ve Sosyal Güvenlik Boyutuyla Etik Paneli

Etkinlik Amacı : Toplumların yaşayışları belirli bir düzen ve kurallara bağlı olmaktadır. Bireyler arasındaki ilişkilerden, toplumsal kurumlar, politika, kültür ve sosyal üst yapı kurumları ve ekonomi gibi alt yapı kurumları arasında ve bu yapıların kendi içindeki ilişkilerin belirli ilkelere ve değerlere bağlı olması gerekmektedir. Aksi halde toplumların sürekliliği ve toplumsal yaşantının sürdürülebilmesi sorunlu olacaktır. İnsanlar tarihin her aşamasında kendi gereksinimlerini karşılayabilecek geçim modeline yani ekonomik modele göre bu değerler de değişkenlik göstermektedir. Bu anlamda, geçmişte ve günümüzde etik değerler ve ilkeler farklılıklar göstermesinin yanı sıra, etik değerler her topluma, örgüte ya da kuruma ve mesleğe göre de farklılaşabilmektedir. "Ekonomi ve Sosyal Güvenlik Boyutuyla Etik" başlıklı panelimizde ekonominin temel işleyişi ve etik ilişkisi söyleşi olarak anlatılacaktır. Ayrıca, sosyal güvenlik sisteminin kendi etik değerleri, hem toplumsal etik değerleri ile ilişkileri bağdaşması konuları açıklanmaya çalışılacaktır.

Etkinlik Konusu : Sosyal Güvenlik ve Etik

Etkinlik İçeriği : Ekonomik sistemler ve Etik, Ekonomik yaklaşımlar ve Etik, Çalışma ve Etik Meslekler ve Etik, Toplumlar ve Etik Sosyal güvenlik sistemlerinin toplumlarla ilişkisi Sosyal Güvenlikte İlkeler Sosyal Güvenlik ve Etik

Kazanımları : Günümüzün genel etik değerleri, Ekonomik yaklaşımlarda etik değerleri Sosyal güvenlik sistemlerinin etik değerlerinin öğrenilmesi

  Kurs Fiyatı:
  Süre: Saat
  Başlama Tarihi : 29 Mayıs 2023
  Bitiş Tarihi :
  Yer : ONLİNE/ÇEVRİMİÇİ