Etkinlik Amacı : Seramik sanatını tanıtmak ve bu konuda üretim yapabilmek.

Etkinlik Konusu : Seramik teknikleri ve uygulama

Etkinlik İçeriği : Seramik teknikleri ve uygulamaları yaparak üretim süreci hakkında bilgi ve beceriye sahip olabilmek.

Kazanımları : Seramik yapabilmek

İstenilen Donanımlar(Varsa) : Kil (Seramiğe uygun) Seramik el aletleri (eğitim başladığında eğitimci tarafından ayrıntılı bir şekilde belirtilecektir) Seramik sırı

Ön Koşul(Varsa) : Temel düzeyde seramik bilgisine sahip olmak.

  Kurs Fiyatı: 600
  Süre: Saat
  Başlama Tarihi : 07 Temmuz 2023
  Bitiş Tarihi : 28 Temmuz 2023
  Yer : MEÜSEM Seramik Atölyesi