Etkinlik Amacı : Seramik sanatını tanıtmak ve bu konuda üretim yapabilmek.

Etkinlik Konusu : Seramik teknikleri ve uygulama

Etkinlik İçeriği :

Kazanımları : Temel seramik teknikleri ve uygulamaları yaparak üretim süreci hakkında bilgi ve beceriye sahip olabilmek.

İstenilen Donanımlar(Varsa) : Kil (Seramiğe uygun) Seramik el aletleri (eğitim başladığında eğitimci tarafından ayrıntılı bir şekilde belirtilecektir) Seramik sırı

  Kurs Fiyatı: 1000
  Süre: 8 Saat
  Başlama Tarihi : 18 Ekim 2023
  Bitiş Tarihi : 8 Kasım 2023
  Yer : MEÜSEM Seramik Atölyesi