A grubu araştırıcılar için Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası Kursu

Deney Hayvanı Grubu: 1. Grup (Kemirgenler (fare, sıçan, kobay, hamster türleri, gerbil) ve tavşan

TEORİK DERSLER

Online

Ders saati                Dersin adı               Ders sorumlusu

20.Kasım.2023 Pazartesi

13:30-14:10            Hayvan deneyleri mevzuatı    Prof. Dr. Necat YILMAZ

14:20-15:00            Hayvan deneyleri etiği ve 3R Prof. Dr. Ali NAYCI

15:10-15:50                           

16:00-16:40           

Deney hayvanlarının histolojisi             Doç. Dr. Ahmet Erdem

DÖNMEZ

21.Kasım.2023 Salı

13:30-14:10            Hayvan davranışı ve refahı    Prof. Dr. Seyhan ŞAHAN FIRAT

14:20-15:00                           

15:10-15:50            Deney hayvanlarının karşılaştırmalı anatomisi     Prof. Dr. P. Barbaros Tuncer

16:00-16:40                           

22.Kasım.2023 Çarşamba

13:30-14:10           

Deney hayvanlarının biyokimyası         Doç. Dr. Olga BÜYÜKLEBLEBİCİ

14:20-15:00            Deney hayvanlarının fizyolojisi             Prof. Dr. Selmin ÖZER

15:10-15:50           

Laboratuvar işleyişi (temizlik, güvenlik)              Doç. Dr. Ahmet Erdem

DÖNMEZ

16:00-16:40                           

23.Kasım.2023 Perşembe

13:30-14:10            Deney hayvanlarının beslenmesi           Araş. Gör. Dr. Özge Selin ÇEVİK

14:20-15:00                           

15:10-15:50            Hayvan deneyi modeli kavramı ve spesifik deney modelleri                Doç. Dr. Nail Can ÖZTÜRK

16:00-16:40                           

24.Kasım.2023 Cuma

13:30-14:10            Hayvan hastalıkları a)Mikrobiyolojik,

virolojik, parazitolojik, mikolojik

Klinik dışa vurumlar

Sağlık tarama programları     

Prof. Dr. Seda TEZCAN ÜLGER

14:20-15:00                           

15:10-15:50                           

16:00-16:40            Hayvan tesis/ünitelerinde iş sağlığı ve güvenliği  Doktor Öğretim Üyesi Çağatay Han TÜRKSEVEN

27.Kasım.2023 Pazartesi

13:30-14:10            Hayvan deneylerinin tasarlanması         Prof. Dr. Bahar TUNÇTAN

14:20-15:00                           

15:10-15:50            Temel cerrahi          Dr. Vet. Hek. Tamer YENER

16:00-16:40                           

28.Kasım.2023 Salı

13:30-14:10            Deney hayvanlarının üretimi, yetiştirilmesi ve barındırılması              Doktor Öğretim Üyesi Turan KOÇ

14:20-15:00                           

15:10-15:50            Alternatif yöntemler               Doç. Dr. Rukiye Nalan TİFTİK

16:00-16:40                           

29.Kasım.2023 Çarşamba

13:30-14:10            Anestezi teknikleri  Prof. Dr.Serhat BÜYÜKLEBLEBİCİ

14:20-15:00            Standardizasyon      Doktor Öğretim Üyesi

15:10-15:50            Genetik standardizasyon

Mikrobiyolojik standardizasyon

Bakım-barındırma

Araştırma                Badel ARSLAN

16:00-16:40            Ötanazi teknikleri    Doç. Dr.Cafer Erkin KOYUNCU

30.Kasım.2023 Perşembe

13:30-14:10           

Biyoistatistik          

Prof. Dr. Gülhan TEMEL

14:20-15:00                           

15:10-15:50                           

16:00-16:40                           

01. Aralık.2023 Cuma

13:30-14:10            Kan ve örnek alma teknikleri Dr. Vet. Hek. Tamer YENER

14:20-15:00            Tutuş teknikleri       Araş. Gör. Dr. Özge Selin ÇELİK

15:10-15:50            İlaç verme ve enjeksiyon teknikleri       Prof. Dr. Selmin ÖZER

16:00-16:40            Ağrı, sıkıntı ve insani sonlandırma noktalarının

belirlenmesi            Prof. Dr. Seyhan ŞAHAN FIRAT

2023 KURS PRATİK DERS LİSTESİ

(4-5-6-7 Aralık)

Zaman çizelgesi katılımcı sayısına göre belirlenecektir. Yönetmelik gereği her eğitmen en fazla 10 kişi ile uygulamayı gerçekleştirebilir.

DERS NO              Dersin adı               Toplam uygulama saati          Uygulama Alanı     Ders sorumlusu

1              Deney hayvanlarının

karşılaştırmalı anatomisi        2              DEHAB/yüzyüze   Prof. Dr. P. Barbaros

Tuncer

2              Ötanazi teknikleri    2              DEHAB/yüzyüze   Doç. Dr.

Ahmet Erdem DÖNMEZ

3              Kan ve örnek alma teknikleri 4              DEHAB/yüzyüze   Dr. Vet. Hek. Tamer YENER

4              Laboratuvar işleyişi

(temizlik, güvenlik)                1              DEHAB/yüzyüze   Doç. Dr.

Ahmet Erdem DÖNMEZ

5              Tutuş teknikleri       4              DEHAB/yüzyüze   Araş. Gör. Dr. Özge Selin ÇELİK

6              İlaç verme ve enjeksiyon

teknikleri 4              DEHAB/yüzyüze    Doç. Dr.

Ahmet Erdem DÖNMEZ

7              Deney hayvanlarının histolojisi             1              DEHAB/yüzyüze    Doç. Dr.

Ahmet Erdem DÖNMEZ

8              Anestezi teknikleri  2              DEHAB/yüzyüze   Prof. Dr.

Serhat BÜYÜKLEBLEBİCİ

 

9              Deney hayvanlarının fizyolojisi            

1              DEHAB/yüzyüze    Doç. Dr.

Ahmet Erdem DÖNMEZ

10            Temel cerrahi          4              DEHAB/yüzyüze   Dr. Vet. Hek. Tamer YENER

 

11            Deney hayvanlarının üretimi, yetiştirilmesi ve

barındırılması         

2              DEHAB/yüzyüze    Doktor Öğretim Üyesi Turan KOÇ

 

12            Hayvan deneylerinin tasarlanması         08:30-09:10

09:20-10:00

10:10-10:50

11:00-11:40           

ONLİNE/ 6.ARALIK.2023  

Prof. Dr. Bahar TUNÇTAN

 

 

 

13            Hayvan hastalıkları a)Mikrobiyolojik, virolojik, parazitolojik, mikolojik

Klinik dışa vurumlar

Sağlık tarama programları     

 

08:30-09:10

09:20-10:00           

 

 

ONLİNE/

7. ARALIK.2023  

 

Prof. Dr. Seda TEZCAN ÜLGER

 

14            Hayvan deneyi modeli

kavramı ve spesifik deney modelleri     10:10-10:50

11:00-11:40           

ONLİNE/ 7.ARALIK.2023   Doç. Dr. Nail Can

ÖZTÜRK

(Teorik ders başlıkları ve ders saati dağılımı “Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge (2019/3)” kapsamında belirlenmiştir.)

Eğitim Programı; 40 teorik dersi ve 35 uygulama dersi olmak üzere, toplamda 75 ders sürecektir. Eğitim programına, toplam teorik ve uygulama derslerinin her birinin % 80’ine devam etmek mecburidir.

Kurs sonu değerlendirmesi iki aşamada yapılır. Bu değerlendirmede teorik sınav % 50, uygulama sınavı % 50 ağırlıktadır. Kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için teorik ve uygulama sınavlarından belirtilen yüzdeler dikkate alınarak 100 üzerinden en az 70 puan almaları gereklidir. Sınavda başarısız olan kursiyerler için ikinci sınav düzenlenir. İkinci sınavda da başarısız olan kursiyerlerin eğitim programına yeniden katılım sağlamaları gereklidir.

Uygulama eğitimleri katılımcı sayısının belirlenmesinden sonra 10 arlı gruplar halinde verilecektir

 

 

  Kurs Fiyatı: 2500
  Süre: 75 Saat
  Başlama Tarihi : 20 Kasım 2023
  Bitiş Tarihi : 08 Aralık 2023
  Yer :