Etkinlik Amacı : Genel amaçları yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın eğitiminin genel amaçları: • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme • İletişim becerileri geliştirme • Moral değerleri geliştirme • Kendini tanıma • Problem çözme becerilerini geliştirme • Dil becerilerini geliştirme • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak olarak özetlenebilir.

Etkinlik Konusu : İnsanın insanla etkileşimde bulunduğu her alanda kullanılabilen bir yöntem olan yaratıcı drama eğitiminde iletişim becerilerinin ve sosyal etkileşim sürecinin güçlendirilmesine yönelik atölye çalışmaları yapılacaktır.

Etkinlik İçeriği : Hayat kalitemizi ve kariyerimizi iyileştirmek için yeni beceriler ve stratejiler öğrenmenin bir yolun olan yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır.

Kazanımları : Hayal gücünü geliştirme • Dinleme becerilerini geliştirme • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme • Empati becerisi geliştirme

  Kurs Fiyatı: 500
  Süre: 8 Saat
  Başlama Tarihi : 13 Aralık 2023
  Bitiş Tarihi : 03 Ocak 2024
  Yer : Meüsem Derslikleri