Etkinlik Amacı : Yaratıcı drama eğitiminin genel amaçları: * Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama * Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme * Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme * İletişim becerileri geliştirme * Moral değerleri geliştirme * Kendini tanıma * Problem çözme becerilerini geliştirme * Dil becerilerini geliştirme * Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak * Hayal gücünü geliştirme * Dinleme becerilerini geliştirme * Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma * İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek * Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme * Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Etkinlik Konusu : İnsanın insanla etkileşimde bulunduğu her alanda kullanılabilen bir yöntem olan yaratıcı drama eğitiminde iletişim becerilerinin ve sosyal etkileşim sürecinin güçlendirilmesine yönelik atölye çalışmaları yapılacaktır.

Etkinlik İçeriği : İletişim, etkileşim etkinlikleri, drama oyunları ve atölyeler

Kazanımları : * İletişim becerileri ve sosyal etkileşim süreci güçlenir * Eleştirel düşünme yeteneği gelişir * Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi gelişir * Moral değerler gelişir * Hayal gücü gelişir

Hedef Kitlesi : çocuklar 2 grup 3-6 yaş 7-11 yaş 

  Kurs Fiyatı: 1000
  Süre: 8 Ders Saati Saat
  Başlama Tarihi : 04 Mayıs 2024
  Bitiş Tarihi : 31 Mayıs 2024
  Yer : MEÜSEM Derslikleri