Etkinlik Amacı: “ Türkçe ve Çeviri Metinlerde Editörlük” dersleri katılımcılara metin yazma ve bir metni editoryal anlamda yeniden oluşturabilme yeterliliğini kazandırmayı amaçlayan bir programdır.

        Bu dersin içeriği; katılımcılara metin yazarlığı, editörlük, düzeltmenlik, eleştirmenlik kapılarını açabilmek ve katılımcıların çalışma konularına yeni bir alan ve imkân sağlayabilmek düşüncesiyle hazırlanmıştır.

       Bu içerik, katılımcılara bir metni incelemeyi, onu gerekli düzeltmelerle yeniden oluşturabilmeyi, bir metni değerlendirebilmeyi ve editörlüğü bir meslek olarak yapabilmeyi sağlayacak bir yeterliliği hedeflemektedir.

      Teorik ve örnekli derslerin yanı sıra katılımcıların oluşturduğu metinler de değerlendirilecek ve grup içi bilgi alışverişi olanaklı kılınacaktır. (Ortak e.posta grubu ve WhatsApp platformları aracılığı ile)

Etkinlik Konusu: Türkçenin bir basın dili, edebiyat ve çeviri dili olarak dilbilgisi ve yazım kuralları.  Türkçe içerik ve metin oluştururken uyulması kaçınılmaz olan sözdizimi kuralları. Katılımcıların hazırlayacakları metinlerdeki sorunlar.

Etkinlik Kazanımları: Katılımcıların gerek yazılı basında gerek görsel medyada ve her geçen gün etki alanını genişleten dijital platformlarda, içerik oluşturabilme yetkinliğini kazanacakları öngörülmektedir. Bunun yanı sıra, katılımcılar bir metne edisyon ve redaksiyon yapabilecek, metni içerik ve şekil açısından düzeltebilecek kazanıma ulaşabileceklerdir. Bunlar; yeni bir mesleğin kapılarını açabilecek yetkinliklerdir.

Etkinlik İçeriği:

- Editörlük Temel İlkeleri

 -Editörün Metin Çalışması

 -Dergi Editörlüğü

 -Edebiyat Editörlüğü (Yazımla ve içerikle ilgili değerlendirme yetkinliği)

 -Gazete Editörlüğü

 -Çeviri Metin Redaksiyonu ve Editörlüğü

 -Dipnotlar, Kaynakçalar, Dizin (indeks) Bilgisi, Resmi Yazışma Kuralları’nın özet bilgisi

 

  Kurs Fiyatı: 5000
  Süre: 12 Ders Saati Saat
  Başlama Tarihi : 03 Haziran 2024
  Bitiş Tarihi : 14 Haziran 2024
  Yer : Online/Çevrimiçi